het Friese land

het Friese land
mooi en weids

6 apr. 2011

De Finse bossen zijn in West-Europa het snelst gegroeid

Op zaterdag 26 maart waren we in Kesälahti, daar heb ik bovenstaande foto gemaakt. Sneeuw, bos en in dit geval de klokkentoren van de Lutherse kerk van dit idyllische stadje in Fins Karelië. Wat is er toch veel bos in Finland, vooral naaldbomen dan. 
In HS van 30 maart stond er in de afdeling economie een interessant artikel, waarbij bossen in West-Europese landen met elkaar vergeleken werden. In percentages van de oppervlakte van de betreffende landen stond Finland op de eerste plaats met 72,9 % bos, Zweden op een goede tweede plaats met 68,7 %, de andere grote landen van West-Europa lagen vrijwel allemaal rond de 30 % bos binnen het landsareaal, terwijl de hekkensluiters Denemarken met slechts 12,8 % en Nederland met 10,8 % bos op de hele oppervlakte naar voren gehaald werden, iets waar we niet van hoeven op te kijken, lijkt me. Jammergenoeg stond België niet in de vergelijking genoemd, maar we weten dat België als geheel 22,7 % bos, waarvan Wallonië maar liefst 32,4 % voor zich reserveert en Vlaanderen bij hetzelfde percentage blijft als buurland Nederland met slechts 10,8 % bos en niet meer. In de statistieken die ik er op nageslagen heb, staat Nederland zelfs met 10,6 % daarentegen nog lager aangeschreven. 
Jammer, dat dit artikel de zaak vrijwel alleen vanuit ecomisch zicht belicht, dus vooral gezien vanuit het nuttigheidsaspect, terwijl iedereen weet, dat er nog veel andere zaken zijn, die bij zo'n bos-vergelijking - als je er economische conclusies uit wilt trekken - een rol spelen. Ik noem maar de verhouding van loof- en naaldbomen in die bossen of de betekenis van bepaalde bossen als natuurreservaat of als recreatieterrein voor de daar wonende bevolking etc.
Ook op het gebied van de houtgroei staat Finland ook op de eerste plaats en Nederland weer op een veel lagere. De groei is uiteraard - als we denken aan hout als grondstof - weer vaak een economische factor, maar ook daar is het de vraag, of groei wel altijd goed is. Bijvoorbeeld worden door de groei van de bossen in Lapland (waar het een serieuze vraag is, wat die bomen eigenlijk voor economische waarde hebben) de gebieden van rendiermossen veel kleiner, wat weer van negatieve invloed is op de rendierteelt etc. 
Maar goed, het verhaal in HS is op zich interessant en illustreert een bepaalde kijk op de West-Europese landen. Wat mij overigens als taalkundige opviel, was, dat in de grafische voorstellingen Nederland als 'Alankomaat' - de 'Nederlanden' dus - aangegeven werd, maar in de begeleidende tekst als 'Hollanti'. Toch opwekkend, zeker in dit geval, aangezien Hollanti = Holland = 'houtland' hier wel minder passend is, staat Nederland (met Vlaanderen) toch onderaan op de lijst van landen met een meer of minder groot percentage van het landsareaal aan bos. 
Met groet, pietu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten