het Friese land

het Friese land
mooi en weids

4 apr. 2011

Willem Wilhelmus, de performancer

Eind maart werd de al 17 jaar in Finland wonende Nederlander Willem Wilhelmus door Hanna Syrjälä voor HS (31.03.2011) geïnterviewd. Dit n.a.v. het Fake Finn Festival, dat eind maart begin april op Suomenlinna georganiseerd werd.
De eerste interessante opmerking in dat interview was, dat Willem het woord Perussuomalainen, dat nu vlak voor de verkiezingen zo'n grote rol speelt, in het Engels niet met True Finn zou willen vertalen (zoals wel gebeurt), maar liever met Basic Finn. Raak lijkt me, want waarom zou Soini zonder meer de ware Fin vertegenwoordigen?
Met de uitdrukking Fake Finn heb ik ook wat moeilijkheden. We kunnen toch niet zeggen, dat het thema van het festival de 'valse' of 'vervalste' of zelfs 'bedriegelijke' Fin is. Eerder denk ik dan met Bertold Brecht aan de 'van-zichzelf-vervreemde' Fin, waarbij uiteraard door het sociale spelen, door het doen alsof, een tikje vervalsing toch ook wel in het spel is. Nou ja. Ik hoop dat de performances tijdens het festival geslaagd waren en dat de toeschouwers de boodschap van eerlijkheid begrepen hebben.
Een performancer is wel iemand, die via lichaamstaal (meer dan door gesproken taal) de naar hem kijkende mensen wil beinvloeden en wijzen op iets wezenlijks, wat misschien verloren is gegaan. Wie weet. Wilhelmus wil vooral de wat gecontroleerde en beheerste Fin via lichaamsuitingen wat losweken van de Finse, vaak enigszins stijve en geforceerde houding in het sociale leven en wil zo een wat veranderde richting in het leven van de Finse mens op gang brengen. Hopelijk lukt hem dat! In het algemeen is het alleen maar prijzenswaard, meer lichaamsexpressie te gebruiken, dan de Finnen in doorsnee doen.
Willem Wilhelmus is vanuit Nederland via Duitsland vanwege de liefde naar Finland gekomen en heeft hier als performancer zijn draai gevonden en draagt zo zijn boodschap als mens uit - niet meer Nederlander maar ook nog geen Fin, zoals hij het zo juist zegt wat zijn eigen gevoel betreft - , hier in Finland en regelmatig ook in het buitenland. We wensen hem er veel succes mee! Met groet Pietu (een Finse vorm van Petrus of Peter).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten