het Friese land

het Friese land
mooi en weids

8 apr. 2011

DE KLEINE BIERBROUWERS VAN EUROPA

Van de week werd ik door mijn vriend Henk in de mooie Joriszwemhal van Helsinki bekend gemaakt met Henri Reuchlin, een Nederlander, die voor een paar dagen in Finland verbleef, vanwege een bijeenkomst met Finse kleine bierbrouwers.
Het was een korte maar goede kennismaking met een man, die in Nederland het 'bierburo' leidt en juist geinteresseerd is in samenwerking (nationaal en internationaal) van de kleine bierbrouwfirma's onderling en hun contact met de groten der aarde, zoals Heineken, Grols of Koff.
Een lovenswaardig streven waar ook mogelijkheden in zitten, heb ik bijvoorbeeld begrepen uit het artikel van Jussi Rokka ('olutneuvos = bierraad') in HS (7.4.11), dat kopt met 'Mahdollisuus olutbuumille' (Kans op een bierboom). Juist Jussi benadrukt een eventueel komende bierboom in Finland, een kans voor groot en klein wat bierbrouwers betreft, die al (wat de kleintjes betreft) in Amerika begonnen is in de jaren tachtig. En voorzover ik weet in Vlaanderen al veel eerder en vooral zeer uitgebreid.
Een inspirator ervan was Don Younger die het in Amerika op gang bracht en die nog aan het eind van zijn leven aan de positie van de kleine bierbrouwers in Finland geïnteresseerd was. Don noemde en roemde vooral het Finse 'sahti', een biersoort, dat ook elders wel eens populair zou kunnen worden vanwege zijn goede en originele smaak. Precies datzelfde zei Henri ook tijdens het korte gesprek bij de kleedhokjes in de zwemhal. Het doet daarom deugd te bemerken, dat er ook op dit terrein samenwerking is of ontstaat tussen Nederland en Finland, zeker als we weten, dat Henri Reuchlin niet zo maar een van de eerste de besten is op het terrein van goed, persoonlijk en dus vaak op kleine schaal 'handwerkelijk' gebrouwen bier. Henri schrijft boeiende en informatieve boeken en artikelen over bier en alles wat daarmee samenhangt, vroeger en nu.
Uit dezelfde HS begreep ik, dat vandaag en morgen het Helsinki Beer Festival in de oude kabelfabrieken van Nokia plaatsvindt, en dat al voor de 14e keer. En het bezoek van Henri Reuchlin zal ook wel iets met dit festival te maken hebben gehad. Er wordt overigens in de aankondiging uitdrukkelijk vermeld, dat naast veel, dit jaar vooral tarwebiersoorten van de kleine Finse bierbrouwers (een zestigtal over heel Finland, heb ik begrepen) ook import te proeven is van kleine collega's uit Duitsland en België. En met België, dat benadrukte Henri, is in de eerste plaats de samenwerking met Zuid-Limburg  via het Bierburo het meest actueel en intensief.
Hopelijk zullen we meer en meer ook in normale restaurants en café's van Finland zulke speciale bieren mogen proeven, uiut binnen- en buitenland :-)
Vgl. www.bierburo.nl
Met groet, pietu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten